Lageradresse: JAS WORLDWIDE NORWAY AS, VESTRE VANEMVEI 15, NO-1599 MOSS
Kontoradresse: “Bjørnebo”, Hoffsveien 65 A, 0377 Oslo

Vennligst send ordre på e-mail til adresse post@aseke.no.
Kunde ordre bør inneholde vare nr ifølge lagerkatalogen.

 • Avvik fra disse alminnelige betingelsene må avtales skriftlig 
 • Betalingsbetingelse: Ifølge nærmere avtale 
 • Leveringsbetingelse: FCA Moss ("Fritt opplastet bil" på vårt sentrallager) 
 • Renteberegning: 9,5% p.a. 
 • Ved ordre med nettoverdi under NOK 2.500 ekskl mva., belastes et ekspedisjonsgebyr på NOK 250 per ordre 
 • Vi påtar oss intet ansvar for feilleveranser ved telefonisk plasserte ordre 
 • Våre ordrebekreftelser garanterer ikke leveringstidspunktet, men indikerer forventet leveringstidspunkt i henhold til bekreftet leveringsbetingelse 
 • Vi forbeholder oss rett til salgspant i de leverte varer til kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt betalt, jfr. panteloven § 3-14 til 3-22 
 • Ved reklamasjoner, stiller vi oss ikke ansvarlige for beløp som overstiger leverte varers verdi eksklusive mva. ifølge vår faktura 
 • Vi forbeholder oss retten til å påberope oss Force Majeure for forsinkelser ved nasjonale og internasjonale leveranser 
 • Reklamasjoner må foretas innen 10 dager fra vareankomstdato 
 • Reklamerte varer kan ikke returneres for vår fraktregning uten at vårt samtykke er innhentet på forhånd 
 • Reklamerte varer og returvarer, hvor vi har samtykket i returforsendelse til vårt sentrallager, skal vi selv administrere retur transporten med vårt spedisjonsfirma 
 • Returfrakt for leverte, men ikke avbestilte, ordre/restordre betales av kunden. 
 • Restordre utleveres automatisk etter nyinngang av varer til sentrallageret, såfremt restordren ikke er skriftlig (e-mail) kansellert av kunden 
 • Delleveranser og restordre utleveres på basis FCA (fritt opplastet bil) på vårt sentrallager 
 • Ordre hvor pall blir levert ut uten innlevering av returpall, medfører fakturering av NOK 70,00 per pall

 

NB! Vi forbeholder oss retten til å endre priser, tekniske spesifikasjoner og
betingelser i denne katalogen uten nærmere varsel.

NB! ved større valuta svingninger forbeholder vi oss retten til å inkludere et valuta tillegg som da vil vises i våre ordrebekreftelser.

Oppdatert varekatalog vil alltid være tilgjengelig på www.aseke.no