Oppnådd høyeste nivå for produksjon, testing og sertifisering

Fra årsskiftet 20/21 har asekeTM oppnådd type godkjennelse fra DNV for produksjon av DNV 2.7-1 offshore sjakler på vår fabrikk.

mars 16, 2021

Nytt galvaniserings anlegg på vår kjetting fabrikk

Vi har våren 2019 bygget et helt nytt galvaniserings anlegg på vår kjetting fabrikk. All produksjon av varmgalvanisert kjetting tar i bruk en ny galvaniserings teknologi kalt ‘continous hot galvanizing’.

okt. 6, 2019

NY KALIBRERINGS MASKIN FOR LANGLENKET KJETTING

Per 1. desember 2014 har vår produksjons avdeling startet opp med å kalibrere aseke Alloy kjetting slik den vises på katalog side 5. 

mars 6, 2015

LØFTEKJETTING EN 818-2

MERK: Vi har lagt om vår produksjon for overflatebehandlingen av aseke EN 818-2 løfte kjetting fra ‘’lakkert, oljet’’ og ‘’oksid, matt’’ til ‘’elektroforetisk lakkert, tørr’’.

des. 9, 2014

aseke AQUA bunn kjetting iht NS 9415:2009

Av oppdretts standarden NS 9415:2009 fremgår under kapittel 11.5 Korrosjon:
‘’For fortøyningsdeler som ikke ettersees årlig, skal tykkelse antas å minke med 0,4mm per år mellom hver ettersyn.’’

sep. 12, 2014