Lageradress: JAS WORLDWIDE NORWAY AS, VESTRE VANEMVEI 15, NO-1599 MOSS
Kontorsadress: ”Bjørnebo”, Hoffsveien 65 A, 0377 Oslo

Order skickas på e-mail till adress post@aseke.no.
Kundorder bör innehålla artikelnummer enligt vår katalog.

 • Avvikelse från dessa generella villkor skall avtalas skriftligt
 • Betalningsvillkor: enligt överenskommelse
 • Leveransvillkor: FCA Moss (”Fritt upplastat bil” på vårt centrallager)
 • Dröjsmålsränta: 9,5%
 • Vid order med nettovärde under SEK 2.500 exkl. moms tillkommer en expeditionsavgift om SEK 250 per order
 • Vi tar ej ansvar för felleveranser vid beställningar per telefon
 • Vår orderbekräftelse garanterar ej leveranstiden, men ger en indikation på förväntad leveranstid enligt bekräftat leveransvillkor
 • Vi förbehåller oss rätten till pant i levererade varor till att köpesumman med räntor och omkostnader är till fullo betald
 • Vid reklamationer, ställer vi oss ej ansvariga för belopp som överstiger levererade varors värde exklusive moms  enligt vår faktura
 • Vi förbehåller oss rätten till att åberopa Force Majure för försening av nationella och internationella leveranser
 • Reklamationer skall åberopas inom 10 dagar från varuankomstdatum
 • Reklamerade varor kan ej returneras med vårt fraktavtal utan vårt samtycke på förhand
 • För reklamerade varor och returvaror, där vi har samtyckt i retursändning till vårt centrallager, skall vi själva administrera returtransporten med vår speditionsfirma
 • Returfrakt för levererade, men ej avbeställda order/restorder betalas av kunden
 • Restorder utlevereras automatiskt efter påfyllning av varor i centrallagret, såvida restordern ej är skriftligen (e-post) annulerad av kunden
 • Delleveranser och restorder utlevereras FCA (fritt upplastat bil) på vårt centrallager
 • Order där pall blir levererad ut utan inleverans av returpall, medför fakturering av SEK 70,00 per pall

OBS! Vi förbehåller oss rätten till att justera priser, tekniska specifikationer och villkor i denna katalog utan föregående meddelande.

OBS! vid större valutafluktuationer förbehåller vi oss rätten att inkludera ett valutatillägg som då kommer fram i våra orderbekräftelser.

Uppdaterad varukatalog är alltid tillgänglig på www.aseke.no