aseke AQUA bunn kjetting iht NS 9415

Av oppdretts standarden NS 9415 fremgår under kapittel 11.5 Korrosjon:
‘’For fortøyningsdeler som ikke ettersees årlig, skal tykkelse antas å minke med 0,4mm per år mellom hver ettersyn.’’

Ut i fra bl.a. denne teorien har vi for noen år tilbake konstruert vår kjetting som er spesielt myntet på bruk som bunnkjetting i fortøyninger til oppdretts bransjen og flytebrygge bransjen.
Erfaringsverdier har i alle år vist at korrosjon er en bunnkjettings største utfordring og kun sekundært fremstår minimum brudd last (MBL) som utfordring.

Av begge disse grunner har aseke AQUA bunnkjetting nederst på siden i vår web katalog nurmmer 4 (http://www.aseke.no/no/catalog/Kjetting), blitt konstruert i et dia2mm tykkere gods enn tradisjonelt brukt bunnkjetting.

Grunnet geometrien er imidlertid vekten per meter lik for aseke AQUA som for den tradisjonelle typen bunn kjetting og derigjennom prisen lik per meter og kilogram.

Sammenlignbar vekt per meter er viktig da denne skal reflekteres i beregningen av ethvert anlegg. 

Ut i fra den oven stående henvisningen i NS 9415:2009 om korrosjon, vil aseke AQUA bunnkjettingen altså ha en teoretisk lengre leve tid på ca 5 år i forhold til den tradisjonelt brukte typen bunnkjetting.

Innsparingen ved bruk av aseke AQUA bunnkjetting skal således være betydelig for oppdretter firmaene!

Vi mener det er formålstjenlig at du og ditt firma og ikke minst deres kunder, blir seg bevisst hvilken betydelig innsparing dette betyr for bruker av aseke AQUA bunnkjetting i forhold til den tradisjonelt brukte konstruksjonen.
Ring oss gjerne ved behov for ytterligere utdyping av disse forholdene.

sep. 12, 2014