Nått den högsta nivån för produktion, testning och certifiering

Från årsskiftet 20/21 har asekeTM uppnått typgodkännande från DNV för produktion av DNV 2.7-1 offshore schacklar på vår fabrik.

Vi har med detta nått den absolut högsta nivån i vår bransch för produktion, testning och certifiering.

Vi lagerför denna serie.

mars 16, 2021