Oppnådd høyeste nivå for produksjon, testing og sertifisering

Fra årsskiftet 20/21 har asekeTM oppnådd type godkjennelse fra DNV for produksjon av DNV 2.7-1 offshore sjakler på vår fabrikk.

Vi har med dette nådd det absolutt høyeste nivå i vår bransje av nivå for produksjon, testing og sertifisering.

Vi blir lagerførende på denne serien.

mars 16, 2021