Ny anläggning för galvanisering i vår kättingfabrik

Vi har under våren 2019 byggt upp en helt ny anläggning för galvanisering i vår kättingfabrik. För all vår produktion av galvaniserad kätting används nu en ny teknologi kallad ’continuous hot galvanizing’.

Den traditionella processen med doppgalvanisering resulterar i ett tjockt zinklager, men ger också en varierande tjocklek samt kan också resultera i oönskade droppar av zink på kättingen.

I den nya anläggningen dras kättingen i teoretiskt oänlig längd genom ett varmt zinkbad, som resulterar i ett helt jämnt och mycket tjockt zinklager på kättingen, men helt utan oönskade zinkdroppar.

En annan vinst med den nya metoden är att ytbehandlingen får en betydligt jämnare & glattare yta jämfört med traditionell doppgalvanisering. Utöver detta uppnår vi med denna metod en ännu högre brottstyrka.

En stor innovation från vår kättingproduktion!

okt. 6, 2019