aseke AQUA FÖRANKRINGSKÄTTING ENL. NS 9415

I fiskodlingsstandarden NS 9415:2009 framgår i kapitel 11.5 korrosion:

”För förtöjningsdelar som ej behöver kontrolleras årligen, skall tjockleken antas minska med 0,4mm per år mellan varje tillsyn”.

Bl.a. utifrån denna teori har vi sedan några år tillbaka konstruerat vår kätting som är speciellt framtagen som bottenkätting i förtöjningar till fiskodling och flytbryggor.

Erfarenheten har i alla år visat att korrosion är bottenkättingens största utmaning, och som sekundär utmaning står min brottlst (MBL).

Som en effekt av ovan grunder har aseke AQUA bottenkätting nederst på vår katalogsida 4 (http://www.aseke.no/se/catalog/Kjetting) konstruerats i ett 2mm tjockare gods är traditionell bottenkätting.

På grund av geometrin är emellertid vikten per meter densamma för aseke AQUA, som för traditionell typ av bottekätting, och därigenom är priset detsamma per meter och kg.

Jämförbar vikt per meter är viktig då denna skall reflekteras i beräkningen av varje anläggning.

Med utgångspunkt från ovanstående hänvisning i NS 9415:2009 om korrosion, kommer aseke AQUA bottenkättingen ha en teoretiskt förlängd livslängd på ca 5 år jämfört med traditionell bottenkätting.

Besparingen vid användning av aseke AQUA bottenkätting blir således tydlig!

Vi menar att det är viktigt att du och ditt företag, och inte minst era kunder, blir medvetna om vilken tydlig besparing detta innebär.

Ring oss gärna vid behov för ytterligare fördjupning av dessa förhållanden och egenskaper.

nov. 10, 2014