Vi i aseke® vil gjerne informere alle våre kunder

aseke® blir sakkyndig virksomhet

Det handler om trygghet og sikkerhet på det utstyret man benytter. I den forbindelse så jobber vi i disse dager med å bli sakkyndig virksomhet via Norsk Sertifisering som er utpekt av Arbeidstilsynet og akkreditert i henhold til NS-EN 45011.

 

Dette medfører at vi må kunne fremlegge og dokumentere et styringssystem samt faglige kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift til Arbeidsmiljøloven «Administrative ordninger på Arbeidstilsynets områder» §8.6.

aseke® får Onix Work

Samtidig med sertifiseringsbiten, jobber vi med å implementere Onix Work i vårt system.

Dette sertifikatsystemet gir oss, og ikke minst dere kunder et fortrinn, da alle kan hente ut dokumentasjon når dere måtte ha behov for det uansett tidspunkt.

I tillegg til dette, kan dere som kunder være sikre på at all dokumentasjon som forlater vårt hus tilfredsstiller til enhver tid gjeldende lover og regler for slik dokumentasjon, og myndighetenes krav rundt dette.

Vi har forhåpninger om at dette skal være implementert i vårt system i løpet av april / mai måned 2018.

Vi har forhåpninger om at dette skal være implementert i vårt system i løpet av sommeren / høsten 2018.

Vi i aseke® håper at disse tiltakene kan være med å bidra til at deres hverdag kan bli enklere og at vi i fremtiden, fremdeles vil oppleves som en god og sikker leverandør!

Med vennlig hilsen oss i aseke®

feb. 27, 2018