NY KALIBRERINGS MASKIN FOR LANGLENKET KJETTING

Per 1. desember 2014 har vår produksjons avdeling startet opp med å kalibrere aseke Alloy kjetting slik den vises på katalog side 5. 

Vi har mottatt flere henvendelser fra kunder som har vist til viktigheten av nøyaktig like lange kjetting ledd og –fiks lengder i visse installasjoner i aquakultur markedet.

Vårt svar er nå de kalibrerte, langlenkete kjettingene.

Vi håper å ha kommet våre kunders ønsker i møte ved å ha investert i den helt nye kalibrerings maskinen for langlenket kjetting.    

mars 6, 2015