Ny anläggning för galvanisering i vår kättingfabrik

Vi har under våren 2019 byggt upp en helt ny anläggning för galvanisering i vår kättingfabrik. För all vår produktion av galvaniserad kätting används nu en ny teknologi kallad ’continuous hot galvanizing’.

Mer

Oct 6, 2019

NY KALIBRERINGSMASKIN FÖR LÅNGLÄNKAD KÄTTING

Fr.o.m. 1 december 2014 har vår produktionsavdelning börjat kalibrera aseke Alloy kätting som visas på katalogsida 5A och 5B.

Mer

Mar 6, 2015

LYFTKÄTTING EN 818-2

Vi har ändrat ytbehandlingen av aseke lyftkätting från ’svart oxid’ och ’lackerad’ till ’elektroföretisk torr ytbehandling’.
Mer

Dec 9, 2014

aseke AQUA FÖRANKRINGSKÄTTING ENL. NS 9415:2009

I fiskodlingsstandarden NS 9415:2009 framgår i kapitel 11.5 korrosion:

”För förtöjningsdelar som ej behöver kontrolleras årligen, skall tjockleken antas minska med 0,4mm per år mellan varje tillsyn”.

Mer

Nov 10, 2014

TACKBREV FRÅN RÄDDA BARNEN

I november blev livet för tusentals barn förändrat för alltid då tyfonen Haiyan träffade Filippinerna.

Mer

Feb 17, 2014